Kära gäster

Dessvärre kommer vi inte att servera lunch i fortsättningen.

Vi provade under våren för att täcka upp för dom timmar vi förlorade under kvällen pga restriktionerna.

Tyvärr så har inte utfallet varit lönsamt, så vi väljer att från och med nu bara fokusera på kvällar igen. 

Varmt välkomna från kl 17.00 tisd-sönd